Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Parotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smaragdmott Parotis_sp
Parotis marinata (Fabricius, 1784). Smaragdmott är ingen svensk art men har påträffats inomhus i Blekinge 2010 i Hällevik. (foto Christer Bergendorff)
Welcome page of the World
Pyralidae /en/svenska_fjarilar/parotis_sp.html
Latest update: 29 maj 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web