Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Pyraustinae
Pyraustini
Paratalanta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sidengult ängsmott Paratalanta hyalinalis Sidengult ängsmott Paratalanta hyalinalis
Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796). Sidengult ängsmott förekommer sällsynt från Skåne till Norrbotten. Vingbredd 27-34 mm. Larven lever från september till maj i ett spinn på svartklint men även kungsljus och nässlor nämns som näringsväxt, förpuppning i en vit kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 22 april 2021