Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Pyraustinae
Pyraustini
Paratalanta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sidengult ängsmott Paratalanta hyalinalis
Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796). Sidengult ängsmott förekommer sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 27-34 mm. Larven lever från september till maj i ett spinn på svartklint men även kungsljus och nässlor nämns som näringsväxt, förpuppning i en vit kokong.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/paratalanta_hyalinalis.html
Latest update: 20 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson