Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Paratalanta

Spensligt ängsmott Paratalanta pandalis
(prep. MC 2650) Paratalanta pandalis
Sidengult ängsmott Paratalanta hyalinalis
(prep. MC 2652) Paratalanta hyalinalis
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/paratalanta_genitalia.html
Latest update: 2 febuari 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web