Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hypeninae
Parascotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svampfly Parascotia fuliginaria Svampfly Parascotia fuliginaria Svampfly Parascotia fuliginaria
Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761). Svampfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 22-28 mm. Larven lever på träsvampar, lavar och murket trä, förpuppning i ett spinn under ett barkstycke eller på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/parascotia_fuliginaria.html
Latest update: 12 december 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson