Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Arctiinae
Arctia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lappigelkottspinnare Arctia lapponica Lappigelkottspinnare Arctia lapponica
Arctia lapponica (Thunberg, 1791). Lappigelkottspinnare förekommer sällsynt från Nb till To. Vingbredd 38-45 mm. Larven lever på bl.a. hjortron, dvärgbjörk och odon, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 27 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson