Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Stiriinae
Panemeria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Solfly Panemeria tenebrata
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763). Solfly har tagits i Bl på 1850-talet. Vingbredd 18-21 mm. Larven lever på lundarv och stjärnblomma, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/panemeria_tenebrata.html
Latest update: 29 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web