Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Metoponiinae
Panemeria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Solfly Panemeria tenebrata Solfly Panemeria tenebrata
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763). Solfly har tagits i Bl på 1850-talet. Vingbredd 18-21 mm. Larven lever på lundarv och stjärnblomma, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 2 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson