Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Asksolvecklare Pammene suspectana
Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846), hona. Asksolvecklare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 11-13 mm. Larven förmodas leva i bark av ask.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pammene_suspectana.html
Latest update: 19 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson