Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärgbjörkssolvecklare Pammene clanculana Dvärgbjörkssolvecklare Pammene clanculana Dvärgbjörkssolvecklare Pammene clanculana Dvärgbjörkssolvecklare Pammene clanculana
Pammene clanculana (Tengström, 1869). Dvärgbjörkssolvecklare. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Huvud samt thorax brungrått. Framvingar brungrå med glest inströdda gula fjäll. Basfältet vinkelbrutet med sned costaldel. Från framkantens mitt och utåt fem vitaktiga hakar. Fransarna utan ljus linje. Bakvingar ljusgrå. Arten påminner om Pammene luedersiana, odonsolvecklare, men framvingefransarnas baslinje är genombruten bakom spetsen av en ljus linje hos sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger sällsynt på marker med dvärgbjörk. Flygtid: Slutet av juni till mitten av juli. Biologi: Larven är ljust brunröd med mörkbrunt huvud och halsplåt. Den lever av fröna i dvärkbjörkhängen, förpuppning på näringsväxten. Värdväxt: Betula nana. Utbredning: Påträffad från Småland till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 3 oktober 2022