Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärgbjörkssolvecklare Pammene clanculana Dvärgbjörkssolvecklare Pammene clanculana
Pammene clanculana (Tengström, 1869). Dvärgbjörkssolvecklare förekommer sällsynt från Sm till To. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i juli av fröna i dvärkbjörkhängen.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 8 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson