Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pterophoroidea
Pterophoridae
Pterophorinae
Oxyptilus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Flockfibblefjädermott Oxyptilus chrysodactylus Flockfibblefjädermott Oxyptilus chrysodactylus
Oxyptilus chrysodactylus (Denis & Schiffermüller, 1775). Flockfibblefjädermott. Kännetecken: Vingbredd 15-21 mm. Framvingarna mörkt kanelbruna med två vita tvärlinjer över flikarna. Bakflikens utkantsfransar vid roten med en vitaktig, otydlig linje. Bakvingeflikens svarta fjäll i framkanten kortare än i bakkanten. Bakvingeflikens spets på båda sidor vitfjällig, på sin höjd med enstaka svarta fjäll. De svarta fjällen gå i flikens framkant lika långt som i dess bakkant. Arten skiljer sig från Oxyptilus pilosellae, gråfibblefjädermott, genom de svarta fjällen i bakvingefliken som bildar en tydligare tand än hos gråfibblefjädermott, se Svenska arter av släktet Oxyptilus. Levnadssätt: Fjärilen flyger på ängsmark och ruderatmark men även i skogsgläntor där värdväxten finns. Flygtid: Juni-juli. Biologi: Larven är gul eller gröngul med brunröda vårtor. Den lever på flockfibbla i sammanspunna toppskott. Förpuppning på bladens översidor. Värdväxt: Hieracium umbellatum. Utbredning: Påträffad tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Synonym Pterophorus hieracii Zeller, 1841
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 15 september 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson