Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Orthonama

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tvåbandad fältmätare Orthonama vittata Tvåbandad fältmätare Orthonama vittata Tvåbandad fältmätare Orthonama vittata
Orthonama vittata (Borkhausen, 1794). Tvåbandad fältmätare förekommer tämligen allmänt fån Sk till To. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på bl.a. vattenklöver och vattenmåra, förpuppning i marken. I norra Sverige finns en mörk form (se naturbilden) som beskrevs av Nessling 1938 och gavs namnet Orthonama bothnica.

Synonym Geometra lignata Hübner, 1799

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 26 november 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson