Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Phycitinae
Phycitini
Ortholepis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blåbärsmott Ortholepis vacciniella
Ortholepis vacciniella (Lienig & Zeller, 1846). Blåbärsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-18 mm. Larven lever i maj juni mellan sammanspunna blad av blåbär och dvärgbjörk, förpuppning i en kokong på marken.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ortholepis_vacciniella.html
Latest update: 23 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web