Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ortholepis

Svartgrått björkbladmott Ortholepis betulae
(prep. 3107) Ortholepis betulae
Blåbärsmott Ortholepis vacciniella
(prep. 10708) Ortholepis vacciniella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ortholepis_genitalia.html
Latest update: 5 november 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web