Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Oria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Halmfly Oria musculosa
Oria musculosa (Hübner, 1808). Halmfly har påträffats i Danmark 1872 men saknas i övriga Norden. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever i stjälken på gräs, förpuppning i en kokong i jorden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/chortodes_pygmina.html
Latest update: 18 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson