Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Hieroxestinae
Oinophila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Murlavsmal Oinophila v-flava Murlavsmal Oinophila v-flava Murlavsmal Oinophila v-flava
Murlavsmal Oinophila v-flava
(male genitalia)

Oinophila v-flava (Haworth, 1828). Murlavsmal påträffades den 15 oktober 2008 i och utanför Edvard Anderssons växthus i Up, Bergianska trädgården, nu är den även påträffad på Gotland. Finns närmast på Scilly-öarna men är i övrigt känd i den tempererade zonen från Europa till Sydafrika samt Nordamerika. Vingbredd c:a 10 mm. Larven lever bl. a. av murket trä, kompost, lavar m m. Den lever även av alla möjliga suckulenter, lökar och tillandsior t.ex.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae /en/svenska_fjarilar/oinophila_vflava.html
Latest update: 27 augusti 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson