Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pterophoroidea
Pterophoridae
Pterophorinae
Oidaematophorus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunt krisslefjädermott Oidaematophorus vafradactylus Brunt krisslefjädermott Oidaematophorus vafradactylus
Oidaematophorus vafradactylus Svensson, 1966. Brunt krisslefjädermott. Kännetecken: Vingbredd 22-25 mm. Framvingar enfärgat bruna lätt beströdda med mörkbruna fjäll. Vid framkanten en utdragen svart fläck. Bakvingar gråbruna. Arten skiljer sig från Oidaematophorus lithodactyla, grått krisslefjädermott, genom framvingens enfärgat brunaktiga teckning se Svenska arter av släktet Oidaematophorus. Levnadssätt: Fjärilen flyger tämligen sällsynt på fuktiga kalkängar. Flygtid: Juli-augusti. Biologi: Larven lever på bladen av krissla. Förpuppning på värdväxten. Värdväxt: Inula salicina. Utbredning: Påträffad på Öland och Gotland. I övriga Norden finns den har den påträffats tillfälligt i Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 20 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson