Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Ochropleura

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre jordfly Ochropleura plecta Mindre jordfly Ochropleura plecta Mindre jordfly Ochropleura plecta Mindre jordfly Ochropleura plecta
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761). Mindre jordfly förekommer allmänt från Skåne till Pite lappmark. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 11 maj 2022