Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Drepanoidea
Drepanidae
Thyatirinae
Ochropacha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björkblekmaskspinnare Ochropacha duplaris
Björkblekmaskspinnare Ochropacha duplaris
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761), hane, larv. Björkblekmaskspinnare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på björk och al, förpuppning på marken i ett tunt spinn.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Drepanidae /en/svenska_fjarilar/ochropacha_duplaris.html
Latest update: 20 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web