Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nothris

Kungsljusmal Nothris verbascella
(prep. MC 878) Nothris verbascella
Bergskrabbemal Nothris lemniscella
(prep. 10453) Nothris lemniscella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/nothris_genitalia.html
Latest update: 28 mars 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web