Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Nolidae
Nolinae
Nola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dyngtrågspinnare Nola holsatica
Nola holsatica Sauber, 1916. Dyntrågspinnare förekommer sällsynt i Danmark men saknas i övriga Norden. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever på ginst, förpuppning i en från underlaget inblandad kokong.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nolidae Latest update: 3 oktober 2021