Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Theclini
Neozephyrus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Eksnabbvinge Neozephyrus quercus Eksnabbvinge Neozephyrus quercus Eksnabbvinge Neozephyrus quercus Eksnabbvinge Neozephyrus quercus Eksnabbvinge Neozephyrus quercus
Favonius quercus (Linnaeus, 1758). Eksnabbvinge förekommer lokalt tämligen allmänt, syns oftast i trädkronorna, från Sk till Gä. Vingbredd 27-34 mm. Larven lever på ek, förpuppning på marken eller på näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/neozephyrus_quercus.html
Latest update: 27 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web