Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anacampsinae
Chelariini
Neofaculta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

tajgastävmal Neofaculta taigana tajgastävmal Neofaculta taigana
Neofaculta taigana Ponomarenko, 1998. Tajgastävmal. Kännetecken: Vingbredd 16-20 mm. Huvud och mellankropp brunsvarta. Labialalper grå med vit ändled. Framvingar brunsvarta med glest inslag av vita fjäll och svarta diskpunkter. Bakvingar grå. Går knappast att skilja från Neofaculta infernella utan att preparera genitalier. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni till augusti. Förekomst: Finns i barrskogsområden. Biologi: Larven är okänd. Utbredning: Förekommer sällsynt från Dalrna till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 29 april 2022