Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Adelidae
Adelinae
Nemophora

Bestämningstabell för arterna av släktet Nemophora

1 Framvingar enfärgade metallica
- Framvingar med tvärband 2
2 Framvingarna med gula tvärband 4
- Framvingarna med mörka eller otydliga tvärband 3
3 Framvingar med ett svart streck vid basen minimella
- Framvingar saknar svart streck vid basen cupriacella
4 Mindre arter vingbredd upp till 17 mm 7
- Större arter, vingbredd över 17 mm 5
5 Tvärbandet med tydlig inskränkning vid framkanten belella
- Tvärbandet ej inskränkt vid framkanten 6
6 Tvärbandet vinkligt utåtböjt vid framkanten amatella
- Tvärbandet utan vinkel vid framkanten degeerella
7 Antenn vid basen förtjockad av violettsvarta fjäll, tvärbandet diffust cupriacella
- Tvärbandet tydligt med matta, ljusa fjäll på insidan dumerilella
Welcome page of the World
Adelidae /en/svenska_fjarilar/nemophora_nyckel.html
Latest update: 27 augusti 2002
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web