Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nemapogon

Kornmal Nemapogon granellus
(prep. 10108) Nemapogon granellus
Vedsvampmal Nemapogon cloacellus
(prep. 9702) Nemapogon cloacellus
Mörk svampmal Nemapogon wolffiellus
(prep. 4761) Nemapogon wolffiellus

(genitaliebild saknas) Nemapogon inconditellus

(genitaliebild saknas) Nemapogon gliriellus
Gårdsvampmal Nemapogon variatellus
(prep. 9399) Nemapogon variatellus
Alsvampmal Nemapogon clematellus
(prep. 10106) Nemapogon clematellus
Musslingsvampmal Nemapogon fungivorellus
(prep. 8793) Nemapogon fungivorellus
Skatsvampmal Nemapogon picarellus
(prep. 8376) Nemapogon picarellus
Svartvit svampmal Nemapogon nigralbellus
(prep. 10105) Nemapogon nigralbellus

(genitaliebild saknas) Nemapogon falstriellus
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/nemapogon _genitalia.html
Latest update: 12 september 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson