Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Scardiinae
Morophaga

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Snedbandad svampmal Morophaga choragella Snedbandad svampmal Morophaga choragella Snedbandad svampmal Morophaga choragella Snedbandad svampmal Morophaga choragella
(prep 8603)

Morophaga choragella (Denis & Schiffermüller, 1775). Snedbandad svampmal. Kännetecken: Vingbredd 23-35 mm. Huvudhår gulbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Hanen har långa cilier på antennen till skillnad från punktsvampmal där hanen har korta cilier på antennerna. Framvingarna beigebruna med mörkbrun teckning. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger i skymningen och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på skogsmarker främst i lövskog. Biologi: Larven lever på diverse trädtickor. Värdväxter: Ganoderma, Laetiporus sulphureus, Phellinus, Piptoporus betulinus. Utbredning: Påträffas allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 2 december 2019