Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Scardiinae
Montescardia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Punktsvampmal Montescardia tessulatella Punktsvampmal Montescardia tessulatella Punktsvampmal Montescardia tessulatella Punktsvampmal Montescardia tessulatella
Punktsvampmal Montescardia tessulatella
(prep MC 652)

Montescardia tessulatella (Lienig & Zeller, 1846). Punktsvampmal. Kännetecken: Vingbredd 23-27 mm. Huvudhår gulbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Hanen har korta cilier på antennen till skillnad från snedbandad svampmal där hanen har dubbelt så långa cilier på antennerna. Framvingarna beigebruna med mörkbrun teckning. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger i skymningen. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns på skogsmarker. Biologi: Larven lever på diverse trädtickor. Värdväxter: Antrodia serialis, Daedalea quercina, Fomitopis rosea, Phellinus robustus, Piptoporus betulinus. Utbredning: Påträffas allmänt i hela landet. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 2 december 2019