Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Tineinae
Monopis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Munkbomal Monopis monachella Munkbomal Monopis monachella Munkbomal Monopis monachella
Monopis monachella (Hübner, 1796). Munkbomal. Kännetecken: Vingbredd 12-18 mm. Huvudhår vita. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna flammigt brunsvarta med blå punkter och en stor vit fläck på framkanten. Hyalinfläcken i den ljusa fläcken mot framkanten. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i skilda miljöer men oftast i jordbruksmark. Biologi: Larven lever främst i fågelbon. Larvföda: Spybollar, djurhudar, as m. m. Utbredning: Sällsynt påträffad i kusttrakter från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 2 december 2017