Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Strandkrypedystermal Monochroa tetragonella Strandkrypedystermal Monochroa tetragonella
Monochroa tetragonella (Stainton, 1885).Strandkrypedystermal. Kännetecken: Vingbredd 9-11 mm. Huvud och mellankropp gråbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar gråbruna med antydan till ett ljust tvärband c:a tre fjärdedelar från vingbasen. Ett antal mindre svarta fläckar finns också utspridda på vingen. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Juni. Förekomst: Finns på marker med strandkrypa. Biologi: Larven minerar som ung i blad av bergsyra för att sedan gå ner i stjälken. Näringsväxt: Lysimachia maritima. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 4 april 2020