Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ängsullsdystermal Monochroa suffusella
Monochroa suffusella (Douglas, 1850). Ängsullsdystermal. Kännetecken: Vingbredd 8-13 mm. Huvud och mellankropp grågula. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar grågula med två svagt tecknade svarta fläckar, en i vingens framkant och en i mitten c:a 2/3 från basen. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Mitten av juni till början av augusti. Förekomst: Finns på våtmarker med ängsull. Biologi: Larven gör gångminor i blad av ängsull. Förpuppning i minan. Näringsväxt: Eriophorum angustiflium. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Värmland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 april 2020