Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Anomologini
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gullvivedystermal Monochroa servella
Monochroa servella (Zeller, 1839). Gullvivedystermal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever minerande i blad av gullviva senare under omböjd bladkant där den även förpuppas.

Synonym Gelechia farinosae Stainton, 1867

Mer om denna art på Familjen Gelechiidae i Finland
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/monochroa_servella.html
Latest update: 12 december 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web