Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gullvivedystermal Monochroa servella Gullvivedystermal Monochroa servella
Monochroa servella (Zeller, 1839). Gullvivedystermal. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Huvud och mellankropp brungrå. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar brungrå oftast med antydda svarta diskpunkter. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Från juni till juli. Förekomst: Finns på marker med gullvivor. Biologi: Larven lever minerande i blad av gullviva senare under omböjd bladkant där den även förpuppas. Näringsväxt: Primula farinosa. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Synonym Gelechia farinosae Stainton, 1867

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 april 2020