Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Momphidae
Mompha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella
Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833). Gallmjölkebrokmal. Kännetecken: Vingbredd 9-13 mm. Huvud och mellankropp mörkgrå. Labialpalper mörkgrå. Framvingar mörkgrå, med två vita tvärband det ena på mitten det andra 3/4 från basen. Bakvingar grå. Arten liknar Mompha subbistrigella men den sistnämnda saknar tydliga svarta längsstreck i framvingen.Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Slutet av augusti samt efter övervintring till juni. Förekomst: Finns på skogs- och ängsmark, ruderatplatser. Biologi: Larven lever som gallbildare i övre delen av stjälken på rallarros. Förpuppning i en tät kokong på marken. Näringsväxt: Epilobium angustifolium. Utbredning: Arten förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Synonym Mompha nodicolella Fuchs, 1902

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 16 november 2022