Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Momphidae
Mompha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella
Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833). Gallmjölkebrokmal förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever som gallbildare i stjälken av rallarros, oftast högt upp närmast blommorna, förpuppning i en tät kokong på marken.

Synonym Mompha nodicolella Fuchs, 1902

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 juni 2020