Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Momphidae
Mompha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella Gallmjölkebrokmal Mompha sturnipennella
Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833). Gallmjölkebrokmal förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever som gallbildare i stjälken av rallarros, oftast högt upp närmast blommorna, förpuppning i en tät kokong på marken.

Synonym Mompha nodicolella Fuchs, 1902

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 15 september 2021