Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Momphidae
Mompha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Punktbrokmal Mompha langiella Punktbrokmal Mompha langiella Punktbrokmal Mompha langiella Punktbrokmal Mompha langiella Punktbrokmal Mompha langiella
Mompha langiella (Hübner, 1796). Punktbrokmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 10-11 mm. Larven lever i fläckmina på rallarros, förpuppning i en ljusgrå kokong i eller i anslutning till minan.

Synonym Alucita epilobiella Roemer, 1794

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 mars 2020