Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Momphidae
Mompha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Punktbrokmal Mompha langiella Punktbrokmal Mompha langiella Punktbrokmal Mompha langiella Punktbrokmal Mompha langiella Punktbrokmal Mompha langiella
Mompha langiella (Hübner, 1796). Punktbrokmal. Kännetecken: Vingbredd 9-11 mm. Huvud och mellankropp glänsande mörkbruna. Labialpalper gråsvarta. Framvingar mörkbruna, med en vit fläck 3/4 från basen. Ibland en liten vit fläck på vingens mitt, Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Slutet av augusti samt efter övervintring till juni. Förekomst: Finns på skogs- och ängsmark, ruderatplatser. Biologi: Larven lever som minerare på häxört, rallarros m-fl. Den är glulaktig med svart huvud och halssköld. Förpuppning i en tät kokong på näringsväxten. Näringsväxter: Circaea lutetiana, Epilobium angustifolium, E. hirsutum, E. montanum, E. parviflorum. Utbredning: Arten förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Synonym Alucita epilobiella Roemer, 1794

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 26 maj 2023