Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Momphidae
Mompha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråryggsbrokmal Mompha lacteella Gråryggsbrokmal Mompha lacteella Gråryggsbrokmal Mompha lacteella
Mompha lacteella (Stephens, 1834). Gråryggsbrokmal. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Huvud och mellankropp gråbeige. Labialpalper vita, ändled oftast mörkringad. Framvingar gråsvarta med vita motfläckar 3/4 från basen samt mörka fläckar i mitten, en bit från basen samt mot spetsen. Upprättstående svarta fjäll vid mitten samt mot basen. Bakvingar grå. Arten liknar Mompha propinquella men den sistnämnda har vitt huvud och mellankropp.Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Slutet av juni till juli. Förekomst: Finns i dikesmark, fuktängar och liknande. Biologi: Larven lever minerande i blad av dunört, förpuppning på växten. Näringsväxter: Epilobium hirsutum, E. montanum. Utbredning: Arten förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 11 november 2022