Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Acronictinae
Moma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Åsfly Moma alpium Åsfly Moma alpium
Moma alpium (Osbeck, 1778), hane, larv. Åsfly förekommer sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 30-38 mm. Larven lever på ek och bok, förpuppning i en gulaktig kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/moma_alpium.html
Latest update: 27 april 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson