Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Acronictinae
Moma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Åsfly Moma alpium Åsfly Moma alpium Åsfly Moma alpium Åsfly Moma alpium
Moma alpium (Osbeck, 1778). Åsfly förekommer sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 30-38 mm. Larven lever på ek och bok, förpuppning i en gulaktig kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 23 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson