Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Micrurapteryx

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gökärtstyltmal Micrurapteryx kollariella
Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839). Gullregnstyltmal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvud vitt. Antenner ringade i beige och svart, lika långa som framvingelängden. Framvingarna mörkt bronsbruna med vit teckning och en ljus linje längs hela bakkanten. Bakvingar mörkt brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i hag- och ängsmarker, åkerkanter och liknande. Biologi: Larven är gulgrön med brunt huvud. Den minerar i bladets översida och gör fläckminor som oftast täcker bladet helt. Förpuppningen sker inuti minan. Näringsväxter: Chamaecytisus, Genista, Laburnum anagyroides, Lupulinus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt i Danmark. Den saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 1 januari 2022