Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anacampsinae
Anacampsini
Mesophleps

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Solvändepalpmal Mesophleps silacella Solvändepalpmal Mesophleps silacella
Solvändepalpmal Mesophleps silacella
(Gen prep 10450)

Mesophleps silacella (Hübner, 1796). Solvändepalpmal. Kännetecken: Vingbredd 11-14 mm. Huvud och mellankropp ljust gulvita, bakkropp gulaktigt grå. Palper ljusgrå på översidan i övrigt bruna. Antenner gulgrå. Framvingarna ockergula med ett brunt streck på framkantens yttre hälft samt med bruna fjäll längs bak- och utkant. Diskpunkter mörkbruna. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Mitten av juni till juli.Förekomst: Finns på alvarmark och ängsmark med solvända. Biologi: Larven är blekröd med gult huvud och gul halsplåt. Den lever i frökapslar av solvända. Näringsväxt: Helianthemum Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 29 september 2022