Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Merrifieldia

Ojämnsprötat timjanfjädermott Merrifieldia leucodactyla
(prep. 10689) Merrifieldia leucodactyla
Radsprötat timjanfjädermott Merrifieldia tridactyla
(prep. MC 1879) Merrifieldia tridactyla
Kungsmyntefjädermott Merrifieldia baliodactyla
(prep. MC 1874) Merrifieldia baliodactyla
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/merrifieldia_genitalia.html
Latest update: 24 oktober 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web