Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Nolidae
Nolinae
Meganola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulpuckligt trågspinnarfly Meganola strigula Gulpuckligt trågspinnarfly Meganola strigula
Meganola strigula (Denis & Schiffermüller, 1775). Gulpuckligt trågspinnarfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 20-22 mm. Larven lever på ek, bok och lind, förpuppning i en med bark inmängd kokong.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Nolidae /en/svenska_fjarilar/meganola_strigula.html
Latest update: 8 januari 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson