Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Maniolini
Maniola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Slåttergräsfjäril Maniola jurtina Slåttergräsfjäril Maniola jurtina Slåttergräsfjäril Maniola jurtina Slåttergräsfjäril Maniola jurtina
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758). Slåttergräsfjäril förekommer från Sk till Ån. Vingbredd 40-60 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/maniola_jurtina.html
Latest update: 15 maj 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson