Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mamestra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kålfly Mamestra brassicae Kålfly Mamestra brassicae Kålfly Mamestra brassicae
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758). Kålfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 41-46 mm. Larven lever främst på kål men även andra örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson