Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Elymniini
Lopinga

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dårgräsfjäril Lopinga achine Dårgräsfjäril Lopinga achine
Lopinga achine (Scopoli, 1763). Dårgräsfjäril förekommer sällsynt i Östergötland och på Gotland. Under 1800-talet fanns den även i Skåne. Arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 42-50 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/lopinga_achine.html
Latest update: 27 oktober 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson