Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Elymniini
Lopinga

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dårgräsfjäril Lopinga achine Dårgräsfjäril Lopinga achine Dårgräsfjäril Lopinga achine Dårgräsfjäril Lopinga achine
Lopinga achine (Scopoli, 1763). Dårgräsfjäril förekommer sällsynt i Ög och Go, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 42-50 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 12 maj 2020