Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lymantriinae
Leucoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Videspinnare Leucoma salicis Videspinnare Leucoma salicis Videspinnare Leucoma salicis
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Videspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 40-52 mm. Larven lever på asp och vide, förpuppning i en kokong mellan sammanspunna blad.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lymantriidae /en/svenska_fjarilar/leucoma_salicis.html
Latest update: 31 juli 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson