Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Lymantriidae
Leucoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Videspinnare Leucoma salicis Videspinnare Leucoma salicis Videspinnare Leucoma salicis Videspinnare Leucoma salicis
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758). Videspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 40-52 mm. Larven lever på asp och vide, förpuppning i en kokong mellan sammanspunna blad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lymantriidae Latest update: 26 juni 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson