Micropterigidae Käkfjärilar 7
Eriocraniidae Purpurmalar 8
Hepialidae Rotfjärilar 7
Nepticulidae Dvärgmalar 100
Opostegidae Ögonlockmalar 3
Heliozelidae Bladhålmalar 5
Adelidae Antennmalar 24
Incurvariidae Bredvingemalar 9
Prodoxidae Knoppmalar 10
Tischeriidae Pannluggmalar 6
Psychidae Säckspinnare 26
Dryadaulidae Dryadmalar 2
Meessiidae Dvärgmalar 7
Tineidae Äkta malar 56
Roeslerstammiidae Bronsmalar 1
Bucculatricidae Ögonlappmalar 21
Gracillariidae Guldmalar, m.fl. 108
Yponomeutidae Spinnmalar 30
Argyresthiidae Knoppmalar 27
Plutellidae Senapsmalar 11
Glyphipterigidae Gnuggmalar 14
Ypsolophidae Höstmalar 20
Praydidae Vesslemalar 5
Scythropiidae Vävmalar 1
Heliodinidae Signalmalar 1
Bedellidae Vindemalar 1
Lyonetiidae Vridvingemalar 13
Douglasiidae Skäckmalar 5
Autostichidae Guldfläcksmalar 4
Oecophoridae Praktmalar 29
Chimabachidae Vårmalar 3
Lypusidae Hedsäckspinnare 7
Peleopodidae Vecklarmalar 1
Depressariidae Plattmalar 61
Ethmiidae Sorgmalar 8
Cosmopterigidae Fransmalar 14
Gelechiidae Stävmalar, m.fl. 231
Elachistidae Gräsminerarmalar 77
Parametriotidae Brokmalar 9
Batrachedridae Smalvingemalar 2
Coleophoridae Säckmalar 152
Momphidae Brokmalar 15
Blastobasidae Förnamalar 6
Stathmopodidae Spretmalar 1
Scythrididae Korthuvudmalar 18
Alucitidae Fjädermott 3
Pterophoridae Fjädermott 55
Schreckensteiniidae Konkavmalar 1
Epermeniidae Skärmmalar 9
Urodidae Signalmalar 1
Choreutidae Gnidmalar 9
Tortricidae Vecklare 478
Limacodidae Snigelspinnare 4
Zygaenidae Bastardsvärmare 10
Cossidae Träfjärilar 4
Sesiidae Glasvingar 21
Papilionoidea Dagfjärilar 147
Pyralidae Solmott 243
Drepanidae Sikelvingar 16
Lasiocampidae Egentliga spinnare 16
Brahmaeidae Mjölkörtspinnare 1
Endromidae Skäckspinnare 1
Saturniidae Påfågelspinnare 2
Sphingidae Svärmare 20
Geometridae Mätare 355
Notodontidae Tandspinnare 33
Erebidae Näbbflyn, Tofsspinnare, Björnspinnare m.fl. 107
Noctuidae Nattflyn 442
Nolidae Trågspinnare 15
Battus Tillfälligt införda arter 4