Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Elymniini
Lasiommata

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitgräsfjäril Lasiommata maera Vitgräsfjäril Lasiommata maera Vitgräsfjäril Lasiommata maera
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758), hane, hona, undersida. Vitgräsfjäril förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 42-56 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/lasiommata_maera.html
Latest update: 20 juni 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson