Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bombycoidea
Sphingidae
Smerinthinae
Laothoe

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Poppelsvärmare Laothoe populi Poppelsvärmare Laothoe populi Poppelsvärmare Laothoe populi Poppelsvärmare Laothoe populi
Laothoe populi (Linnaeus, 1758). Poppelsvärmare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 57-90 mm. Larven lever på asp, poppel, sälg och olika fruktträd, förpuppning i jorden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 7 december 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson