Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Meessiinae
Infurcitinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallavmal Infurcitinea ignicomella Tallavmal Infurcitinea ignicomella Tallavmal Infurcitinea ignicomella
Infurcitinea ignicomella (Heydenreich, 1851). Tallavmal. Kännetecken: Vingbredd 8,5-10 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner c:a tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna gråbruna med två diffust, ljusgrå tvärband. Mot främre spetsen finns några ljusa fläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i tall- och granskogar, på ruderatmarker och liknande. Biologi: Larven tros leva på trädlavar. Värdväxter: Trädlavar från Picea abies, Pinus sylvestris, Juniperus. Utbredning: Påträffas allmänt i nästan hela landet. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 3 december 2019