Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Incurvariidae
Incurvaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blåbärsbladskärare Incurvaria oehlmanniella Blåbärsbladskärare Incurvaria oehlmanniella Blåbärsbladskärare Incurvaria oehlmanniella
Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796). Blåbärsbladskärare. Kännetecken: Vingbredd 13-16 mm. Huvudhår orangegula. Antennerna drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med svag purpurglans. På vingens framkant finns en eller två ljusa fläckar och på bakkanten finns två tydliga ljusa fläckar varav den inre är något större och trekantig. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från mitten av juni till slutet av augusti. Förekomst: Finns främst i skogsmiljöer samt i norra delen av landet på myrar. Biologi: Larven lever på diverse buskar och lövträd. Den unga larven gör först en fläckmina därefter skär den ut en säck av bladbitar och firar ned sig på marken där den äter av vissna blad. Efter övervintring förpuppas den till våren. Näringsväxter: Betula, Carpinus, Cornus, Fagus, Rubus, Vaccinium myrtillus . Utbredning: Är allmänt påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Incurvariidae Latest update: 1 december 2019