Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Incurvaria

Blek kambredmal Incurvaria pectinea
(prep. MC 265) Incurvaria pectinea
Mörk kambredmal Incurvaria masculella
(prep. 10092) Incurvaria masculella
Storfläckig bredmal Incurvaria vetulella
(prep. MC 3985) Incurvaria vetulella
Tajgabredmal Incurvaria circulella
(prep. MC 723) Incurvaria circulella
Blåbärsbredmal Incurvaria oehlmanniella
(prep. 8130) Incurvaria oehlmanniella
Smultronbredmal Incurvaria praelatella
(prep. MC 722) Incurvaria praelatella
Bokbredmal Incurvaria koerneriella
(prep. 10091) Incurvaria koerneriella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/incurvaria_genitalia.html
Latest update: 16 november 2007
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web