Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Idea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Idea leuconoe Idea leuconoe
Idea leuconoe Erichson, 1834. Detta är ingen svensk art utan har möjligen rymt från något fjärilshus eller kommit in i landet med importvaror. Dess utbredning är Sydostasien och larvens näringsväxter är bl.a. arter av Parsonsia en Oleanderväxt.
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 24 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson