Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Sterrhinae
Idaea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rislövmätare Idaea seriata Rislövmätare Idaea seriata
Idaea seriata (Schrank, 1802). Rislövmätare förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/idaea_seriata.html
Latest update: 21 juli 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web