Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Arctiinae
Hyphantria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sidentigerspinnare Hyphantria cunea
Hyphantria cunea (Drury, 1773). Sidentigerspinnare är en Nordamerikansk art som har införts till Sydeuropa och påträffats i Danmark. Den saknas i övriga Norden. Vingbredd 22-38 mm. Larven uppträder som ett skadedjur på fruktodlingar, förpuppning i en kokong på marken eller på ett blad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae /en/svenska_fjarilar/hyphantria_cunea.html
Latest update: 11 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson